Pişmanlıklar rüyaların yerini alana kadar yaşlanmayız. (John Barrymore)
ÖMÜR BOYU BAKIM

Tüzüğümüzün amir hükümleri kapsamında Derneğimiz tarafından ömür boyu bakım hizmeti de verilmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için ilgili taraflar arasında Ömür Boyu Bakma Sözleşmesi (ÖBBS) düzenlenmektedir. ÖBBS kısaca  bir malın devri karşılığında bir kimsenin ölünceye kadar bakılmasını gerektiren bir sözleşme olup, söz konusu sözleşmeler 818 Sayılı Borçlar Kanununun, Kaydı Hayat ile İrat ve Ölünceye Kadar Bakma Akdi başlıklı Yirmi İkinci Babının, "Ölünceye Kadar Bakma Akdi" başlıklı 511. Maddesinde düzenlenmiştir.

"MADDE 511 - Kaydıhayat ile bakma mukavelesi, âkitlerden birinin diğerine ölünceye kadar bakmak ve onu görüp gözetmek şartiyle bir mamelek yahut bazı mallar temlikini iltizam etmesinden ibaret olan, bir akittir. Borçlu, alacaklı tarafından mirasçı nasbolunmuş ise bu akit hakkında miras mukavelesi hükümleri cereyan eder."

Bu kapsamda, Derneğimiz, kuruluşundan bugüne kadar toplam 12 kişi ile Ömür Boyu Bakma Sözleşmesi imzalamış ve bu yaşlıların bakımı ve gözetimi ömürlerinin sonuna kadar Derneğimiz tarafından sağlanmıştır. Söz konusu 12 kişiden 11’i bizzat Huzurevimizde ikamet etmiş, 1'inin bakımı da evinde yapılmıştır.

Konuya ilişkin detay bilgi aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

 

Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği

Ömür Boyu Bakma Sözleşmesi İmzalanan Konuklar Listesi

Adı Soyadı

Giriş Tarihi

Vefat Tarihi

Hikmet Koniçe

12.09.1965

15.08.1966

Muammer İşnel

01.04.1967

10.11.1968

Şaziment İşnel

01.04.1967

02.01.1973

Şehriye Şendağ

05.12.1972

21/051973

Fatma Meziyet Önderer

25.02.1969

19.10.1973

Emine Feriha Sarıdoğan

04.10.1968

22.07.1982

Hanım Gökdeniz

01.07.1970

31.03.1973

Şeküre Cemile Ergin

27.11.1971

18.03.1973

Makbule Akal

01.09.1974

18.01.1976

Adalet Onur

01.05.1976

06.09.1976

Nadire Güven

22.10.1976

30.05.1982

Asiye Daime Canöz

12.01.1976

20.02.1979

Arife Kardaş

27.05.1979

13.11.1980

Kami Margrit Yelkenkaya

11.02.1981

19.12.1982

Şevkiye Akbay*

21.05.1981

30.03.1998

* Evinde bakımı yapılmıştır.

 

Diğer belgeler:


 
© 2011 - Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği İstanbul Huzur Evi Web Tasarım & Uygulamaları: İstanbulNet